Daftar Dosen Jurusan Perikanan dan Kelautan

Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan

 

NO NAMA NIP Pangkat/Gol
1. Dr. Ir. Isdy Sulistyo, DEA 19600307 198601 1 003 Lektor Kepala/Pembina/IVa
2. Drs. Asrul Sahri S, M.Si 19601108 198803 1 001 Lektor Kepala/ Pembina Tk. 1/IVb
3. Drs. Setijanto, M.Sc.St 19550719 198703 1 001 Lektor Kepala/ Pembina/Iva
4. Ir. Arif Mahdiana, M.Si 19590126 198601 1 001 Lektor Kepala/ Pembina/Iva
5. Dra. Nuraina Andriyani, M.Si 19611208 198703 2 002 Lektor/Pembina/IVa
6. Lilik Kartikasari, S.Pi, M.Si 19720422 200012 2 001 Asisten Ahli/ Penata Muda/IIIa
7. Muslih, S.Pi 19741204 200312 1 002 Asisten Ahli/Penata Muda/IIIa
8. Maria Dyah Nur M, S.Pi, M.Sc 19800523 200312 2 001 Asisten Ahli/Penata Muda/IIIa
9. Dr. Endang Hilmi, M.Si 19720202 200312 1 002 Lektor/Penata/IIIc
10. Nuning Vita Hidayati, S.Pi, M.Si 19780729 200501 2 002 Asisten Ahli/Penata Muda/IIIa
11. Dyahruri Sanjayasari, S.Pt 19830720 200604 2 001 Asisten Ahli/Penata Muda/IIIa
12. T. Junaidi, SE, M.Pi 19630614 199203 1 002 Asisten Ahli/Penata Muda/IIIa
13. Norman Arie Prayogo, S.Pi., M.Si 19820907 200812 1 002 Staf Pengajar/Penata Muda Tk. II/IIIb

 

Program Studi Budidaya Perairan

 

NO NAMA NIP Pangkat/Gol
1. Ir. H. Purnama Sukardi, Ph.D 19561010 198403 1 003 Lektor Kepala/Pembina/ IVa
2. Dr. Ir. P. Hary Tjahja S., MS 19590912 198511 1 001 Lektor Kepala/ Pembina Utama Muda/ IVc
3. Ir. Sri Marnani, M.Si 19610205 198603 2 001 Lektor/Pembina/ IVa
4. Hamdan Syakuri, S.Pi, M.Si 19771216 200112 1 001 Asisten Ahli/Penata Muda/IIIa
5. Taufik Budhi Pramono, S.Pi 19750917 200212 1 003 Lektor/Penata/IIIc
6. Drs. Marhaendro Santoso, M.Si 19590201 198703 1 001 Lektor Kepala/Pembina/ IVa
7. Anandita Ekasanti, S.Pt, M.Si 19770805 200501 2 001 Asisten Ahli/Penata Muda/IIIa
8. Dewi Nugrayani, S.Pt 19760605 200501 2 001 Staf Pengajar/Penata Muda/IIIa
9. Agung Cahyo Setyawan, S.Pi 19790127 200501 1 001 Asisten Ahli/Penata Muda/IIIa
10. Rudy Wijaya, S.Pi., M.Si 19720710 200604 1 001 Asisten Ahli/Penata Muda Tk. I/ IIIb
11. Drs. Kasprijo, M.Si 19630506 199103 1 002 Penata/IIIc/Asisten Ahli
12. Emyliana Listiowati, S.Si, M.Sc 19770511 200604 2 001 Asisten Ahli/Penata Muda/IIIa

 

Program Studi Ilmu Kelautan

 

NO NAMA NIP Pangkat/Gol
1. Dra. Bintang Marhaeni, M.Si 19660703 199203 2 002 Asisten Ahli/Penata Muda Tk.I/IIIb
2. Dr. Tjahjo Winanto, SP., M.Si 19610805 198903 1 003 Penata/IIIc/Lektor
3. Hartoyo, S.Pi., MT 19721029 200604 1 001 Asisten Ahli/Penata Muda Tk. I/IIIb
4. F. Eko D. Haryono, S.Pi, M.Si 19640728 199011 1 001 Asisten Ahli/Penata Muda/IIIa
5. Tri Nur Cahyo, ST 19750403 200501 1 001 Asisten Ahli/Penata Muda/IIIa
6. Riyanti, ST., M.Biotech 19810719 200501 2 002 Asisten Ahli/Penata Muda/IIIa
7. Dr. Agung Dhamar Syakti, DEA 19751027 200501 1 001 Lektor/Penata/IIIc
8. Amron, S.Pi., M.Si 19780717 200604 1 003 Lektor/PenataIIIc
9. Rose Dewi, S.Kel., M.Si 19830423 200812 2 003 Asisten ahli/Penata Muda Tk. II/IIIb

 

Menu Pencarian

Program Studi

Man Sumber Daya Perairan

Budidaya Perairan

Ilmu Kelautan

 

Jurnal Omni Akuatika

Jurnal Omni Akuatika

Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013

 

User login